Sklo kalené ESG
Sklo kalené ESG

Zloženie bezpečnostného skla – Celková hrúbka skla:

Sklo pre zábradlie:

 • VSG 44.1 – 8,38 mm
 • VSG 44.2 – 8,76 mm (1m2=20,00kg)
 • VSG 44.4 – 9,52 mm
 • VSG 55.1 – 10,38 mm
 • VSG/ESG 55.2 – 10,76mm
 • VSG/ESG 55.4 – 11,52mm
 • VSG/ESG 66.2 – 12,76mm
 • VSG/ESG 66.4 – 13,52mm

Sklo pre striešky:

 • VSG/ESG 55.2 – 10,76mm
 • VSG/ESG 55.4 – 11,52mm
 • VSG/ESG 66.2 – 12,76mm
 • VSG/ESG 66.4 – 13,52mm
 • VSG/ESG 88.2 – 16,76mm
 • VSG/ESG 88.4 – 17,52mm
 • VSG/ESG 1010.4 – 21,52mm
 • VSG/ESG 1212.4 – 25,52mm

Celo sklenené zábradlie:

 • VSG/ESG 88.2 – 16,76mm
 • VSG/ESG 88.4 – 17,52mm
 • VSG/ESG 1010.4 – 21,52mm
 • VSG/ESG 1212.4 – 25,52mm

Terasa, stena, strop:

 • VSG/ESG 888.44 – 27,04mm
 • VSG/ESG 101010.44 – 33,04mm
 • VSG/ESG 121212.44 – 39,04mm

Druhy skla používané v stavebníctve:

Tepelne spevnené sklo – TVG, prechádza špeciálnou tepelnou úpravou. Toto spracovanie mu dodáva odolnosť proti mechanickému a tepelnému namáhaniu, ktoré je výrazne väčšie ako u bežného chladeného skla. Pri rozbití sa sklo rozpadne na kusy veľkých rozmerov.

Sklo kalené ESG

Sklo kalené – ESG, tepelne spracované základné sklo FLOAT, ktoré po procese tepelnej úpravy získa nové rozloženie vnútorného napätia. Po ohriatí na teplotu okolo 620 °C a následnom rýchlom ochladení vzduchovou sprchou zostane vnútorná časť teplá a na povrchu dochádza k prudkému ochladeniu. Po tejto tepelnej úprave skla zostane vo vnútri ťažné pnutie, zatiaľ čo na povrchu vznikne tlakové napätie. Nové rozloženie napätia má vplyv na podstatnú zmenu vlastností skla, sklo získa odolnosť proti nárazu, zvýši sa jeho pevnosť a tepelná odolnosť.

Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo – VSG, sklo zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev Float, ESG alebo TVG skla (alebo ich kombináciou) rovnakej alebo rôznej hrúbky spojených bezpečnostnou fóliou hrúbky 0,4 alebo 0,8mm prípadne ich násobkom. Vrstvené bezpečnostné sklo VSG je vynikajúcim prvkom pre bezpečnostné zasklievanie otvorov v stavebných konštrukciách a dá sa použiť aj v najnáročnejších architektonických návrhoch pri použití v horizontálnej, vertikálnej alebo šikmej polohe.

Vrstvené sklo sa vyrába plošným spojením dvoch a viac vrstiev skla s jednou alebo niekoľkými vrstvami fólie s vysokou pevnosťou, adhéziou a elasticitou. Pri rozbití vrstveného skla črepiny zostávajú na fólií, čím sa znižuje alebo úplne vylučuje poranenie osôb. Pri vhodnej skladbe je vrstvené bezpečnostné sklo schopné klásť značný odpor aj pri opakovaných násilných útokoch…

Sklo kalené ESG – Zloženie skla

Štandardné výrobné zloženia vrstveného skla:

 • 3.3.1. – 3.3.2.
 • 4.4.1. –  4.4.2.
 • 5.5.1. – 5.5.2.
 • 6.6.1. – 6.6.2.

Prvé dve číslice udávajú hrúbku skla v mm a tretia počet spojovacích fólií.